Αυτοάνοσα Νοσήματα

Αγγειίτιδες

Με τον όρο Αγγειίτιδα αναφερόμαστε σε μία οικογένεια παθήσεων στην οποία, κύριος στόχος της εκτροπής του ανοσοποιητικού συστήματος είναι τα αγγεία. Τα αγγεία φλεγμαίνουν με αποτέλεσμα τα όργανα τα οποία δέχονται την αιμάτωσή τους από αυτά, να πάσχουν κυρίως λόγω...

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος

Ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ) αποτελεί το “πρότυπο” αυτοάνοσο νόσημα. Πρόκειται για ένα νόσημα που μπορεί να επηρεάσει κάθε σύστημα του οργανισμού και οφείλεται σε μια εκτροπή των μηχανισμών του ανοσοποιητικού συστήματος και υπέρμετρη απάντησή του σε ένα ή...

Ρευματοειδής Αρθρίτιδα

Η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα (ΡΑ) είναι μία χρόνια νόσος που επηρεάζει το μυοσκελετικό σύστημα των ασθενών. Προσβάλλει συνήθως συμμετρικά τις αρθρώσεις άνω και κάτω άκρων. Πρόκειται για μια εκτροπή του ανοσοποιητικού συστήματος, το οποίο αντιδρά λανθασμένα και...