Αυτοφλεγμονώδη Νοσήματα

Ψωριασική Αρθρίτιδα

Η Ψωριασική Αρθρίτιδα (ΨΑ) ανήκει σε μία οικογένεια παθήσεων που ονομάζονται Αξονικές Σπονδυλαρθρίτιδες. Σε αυτή ανήκουν, εκτός από την Ψωριασική Αρθρίτιδα, η Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα (ΑΣ) και οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου (κολίτιδες) που επηρεάζουν...

Ουρική Αρθρίτιδα

Η ουρική αρθρίτιδα ανήκει σε μία κατηγορία παθήσεων που ονομάζονται “κρυσταλλογενείς αρθρίτιδες”, καθώς η παθογένειά τους έγκειται στην εναπόθεση κρυστάλλων στις αρθρώσεις. Στην περίπτωση της ουρικής αρθρίτιδας, οι κρύσταλλοι αποτελούνται από ουρικό οξύ, το οποίο...

Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα

Η Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα ανήκει σε μία οικογένεια παθήσεων που ονομάζονται Αξονικές Σπονδυλαρθρίτιδες. Σε αυτή ανήκουν, εκτός από την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (ΑΣ), η ψωριασική αρθρίτιδα και οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου (κολίτιδες) που...