Παθήσεις

p

O ιατρός είναι πιστοποιημένος από τον Η.ΔΙ.Κ.Α για να συνταγογραφεί στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ
και των λοιπών ταμείων/παρόχων, λειτουργώντας με όρους Ιδιωτικού Ιατρείου.
Επίσης είναι συμβεβλημένος με το Νοσοκομείο Metropolitan General (Χολαργού)
για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.