Ερευνητική Δραστηριότητα

Ευάγγελος Θεοδώρου

Ερευνητικό Έργο

Ο ιατρός παράλληλα με το κλινικό έργο στο νοσοκομείο και το ιατρείο ασχολείται με την εκπαίδευση και την έρευνα. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα Μεταβολικά Νοσήματα των οστών από το 2015. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Πειραματικής Φυσιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο τον Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο.

 

Ερευνητική δραστηριότητα:

Συμμετοχή σε κλινικές μελέτες:

  • ASTRAEA (phase III): Abatacept in Psoriatic Arthritis (study co-ordinator/sub-investigator)
  • OPERA/PASSION (PMOS): Adalimumab in Rheumatoid Arthritis (study co-ordinator/sub- invastigator)
  • LOOP (PMOS): Treatment decision in patients with psoriasis and psoriatic arthritis (sub-investigator)
  • GO-UP (PMOS): Golimumab and quality of life in seronegative spondylarthritis (sub-investigator)

Πρόσφατες δημοσιεύσεις σε Διεθνή ιατρικά περιοδικά:

“Surgical Treatment of Juvenile Idiopathic Arthritis A Review”
Mitrogiannis L., Barbouti A., Theodorou E., Kitsouli A., Mitrogiannis G, Kanavaros P., Mitrogiannis I, Kitsoulis P. Bull Hosp Jt Dis (2013) 2019 Mar;77(2):99-114.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31128579

“B-cell activating factor and related genetic variants in lupus related atherosclerosis”
Theodorou E, Nezos A., Antypa E, Koutsilieris M. Tektonidou M.,Moutsopoulos M , Mavragani CP Journal of Autoimmunity 2018 Aug;92:87-92
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29859654